SZC logo

Szegedi Szakképzési Centrum

OM kód: 203052/007 | 6725 Szeged, Kálvária sugárút 84-86.

Intézmény logo

Szegedi SZC Móravárosi Szakképző Iskola

 • Hírek
 • Közérdekű adatok
 • Teams
 • KRÉTA

Közzétételi lista

Közzétételi lista

Alapdokumentumok


Csatolt fájlok

Szakmai program (tervezet, a dokumentum frissítése folyamatban van)

Letöltés

Szervezeti és működési szabályzat (tervezet, a dokumentum frissítése folyamatban van)

Letöltés

Házirend (tervezet, a dokumentum frissítése folyamatban van)

Letöltés

Alapító okirat

Letöltés

Éves munkaterv

Letöltés

Felvételi tájékoztató


Csatolt fájlok

Beiskolázási tájékoztató a 2023/2024. tanévre

Letöltés

Beiratkozási információk

9. évfolyamra: 2023. június 21-23. között az iskola által megadott időpontban. Szakképző évfolyamra: 2023. június 22. - szeptember 6-ig között az iskola által meghatározott időpontban.

Engedélyezett osztályok

A 2022/2023. tanévre: technikum: 3 db 9. évfolyamos osztály szakképző iskola: 4 db 9. évfolyamos osztály szakképző évfolyam (közismeret nélkül): 3 osztály nappali tagozaton, 12 osztály felnőttek szakmai oktatásában A 2023/2024. tanévre: technikum: 3 db 9. évfolyamos osztály szakképző iskola: 2 db 9. évfolyamos osztály szakképző évfolyam (közismeret nélkül): engedélyezési eljárás folyamatban

fenntartó által engedélyezett osztályok

Engedélyezett osztályokban tanulók száma

A fenntartó által engedélyezett tanulólétszáma a 2022/2023. tanévben - a 2022. októberi statisztika alapján - 1313 fő.

osztályok tanulólétszáma

  Tandíj, térítési díj fizetése (iskolai szabályzat)

Letöltés

  Tandíj, térítési díj fizetése (Szegedi SZC szabályzat)

Letöltés

Vizsgálatok, ellenőrzések

Az elmúlt tanévben nem volt nyilvános megállapításokat tartalmazó ellenőrzés az iskolában.

Nyitva tartás rendje

Külső látogatók számára az intézmény munkanapokon 8-tól 16 óráig van nyitva. Javasolt az ügyintézővel történő előzetes időpontegyeztetés. Portaszolgálat: munkanapokon 6-tól 21 óráig van.

  Oktatók végzettsége

Letöltés

  Lemorzsolódási adatok

Letöltés

Osztályozó vizsgára vonatkozó előírások

Az osztályozó vizsgák anyaga megegyezik a Szakmai programban található Helyi tan-tervben tantárgyanként és évfolyamonként rögzített tananyagtartalommal. Ezekről a vizsgáztató oktatók - a vizsgák megkezdése előtt legalább 15 nappal - aktuálisan is tájékoztatják az osztályozóvizsgázó tanulókat. Az osztályozóvizsgákra külön jelentkezni nem kell, annak időpontját az iskola igazgatója írja elő a munkatervben.

munkaterv 2022/2023

  Érettségi vizsga átlageredményei

Letöltés

Egyéb foglalkozások igénybevétele

Az egyéb foglalkozások listáját, és az igénybevétellel kapcsolatos szabályokat a Szervezeti és működési szabályzat 3.13 pontja és a házirend tartalmazzák.

Szervezeti és működési szabályzat

Partnereink

 • Oktatási Hivatal Bázisintézménye
 • Örökös ökoiskola
 • Boldog Iskola
 • Európai Parlament Nagykövet Iskolája
 • Erőszakmentes, egészségtudatos iskola
 • Erasmus+
 • Határtalanul
SZC logo

Szegedi Szakképzési Centrum


  • Intézmény logo
  • Szegedi SZC Móravárosi Szakképző Iskola

   6725 Szeged, Kálvária sugárút 84-86.

  • Telefon: +36 62 551 540

   E-mail: info@moravarosi.hu

   OM azonosító: 203052/007


  2023Szegedi SZC Móravárosi Szakképző Iskola