SZC logo

Szegedi Szakképzési Centrum

OM kód: 203052/007 | 6725 Szeged, Kálvária sugárút 84-86.

Intézmény logo

Szegedi SZC Móravárosi Szakképző Iskola

 • Hírek
 • Közérdekű adatok
 • Teams
 • KRÉTA

Tanév rendje

Aktuális információ

2022/2023. tanév munkarendje

22/2022. (VII.29.) BM rendelet alapján

 1. szeptember 1. napján (csütörtök) reggel az első tanítási órák kezdetekor évnyitó igazgatói köszöntő, ezt követően osztályfőnöki órák kerülnek megtartásra (külön kiírás szerint).

Az első tanítási nap 2022. szeptember 2. (péntek) (”A” héttel kezdünk!) A tanév során a hetek jelölése folyamatos (A-B-C-D) a szünetek hetei sem jelentenek kivételt. A páratlan sorszámú hetek tehát „A” vagy „C”, a páros sorszámúak „B” vagy „D” hét szerinti munkarend alapján zajlanak.

A tanítási napok száma a nappali oktatás munkarendje szerint működő technikumban és szakképző iskolában is 179 nap.

Az utolsó tanítási nap:

 • középfokú iskolában 2023. június 15. (csütörtök)
 • végzős évfolyamokon 2023. május 4. (csütörtök)
 • keresztféléves oktatásban 2023. január 13. (péntek)

Az első félév vége: 2023. január 20. (péntek)

A szülők értesítése a félévi tanulmányi eredményekről: 2023. január 27-ig történik.

Iskolai diák küldött közgyűlés (iskolagyűlés): külön kiírás szerint 2022. szeptember 30-ig.

Tanítási szünetek:

ŐSZI szünet nem lesz: 2022. november 2-4. napokon tanítás nélküli munkapok lesznek

utolsó tanítási nap 2022. október 28. (péntek),

első tanítási nap 2022. november 7. (hétfő) „C” hét

TÉLI szünet időpontja: 2022. december 22- 2023. január 6.

utolsó tanítási nap 2022. december 21. (szerda)

első tanítási nap 2023. január 9. (hétfő) „D” hét

TAVASZI szünet időpontja: 2023. április 6-11.

utolsó tanítási nap: 2023. április 5. (szerda)

első tanítási nap 2023. április 12. (szerda) „A” hét

Tanítás nélküli munkanapok: technikumban 8 nap, szakképző iskolában 7 nap

 • 2022. november 2-4. őszi leállás 
 • 2023. február 17. (péntek) szalagavató napja
 • 2023. április 6. (szerda) diáknap
 • 2023. április 28. ballagás napja
 • május egy vizsganap az érettségi vizsgák idején
 • május egy vizsganap szakmai záróvizsgák (írásbeli)

Tanítás nélküli ünnepnapok:

 • 2022. november 1. (kedd) Halottak napja
 • 2023. március 15. (szerda) 1848. évi forradalom és szabadságharc
 • 2023. május 1. (hétfő) A munka ünnepe
 • 2023. május 29. (hétfő) Pünkösd

Munkanap-áthelyezések:

 • 2022. október 31. (hétfő) helyett 2022. október 15. (szombat)

Közösségformáló, tanulmányi kirándulásra szorgalmi időben kerülhet sor (egy vagy két tanítási nap). A gazdálkodó szervezet(ek) hozzájárulását az osztályfőnököknek, illetve a kirándulás szervezőjének előre be kell szereznie. A programot és a névsort le kell adni az illetékes vezetőnek. A kísérő oktatók száma: 1 fő csoportvezető, 25 tanulóig 1 kísérő, minden további megkezdett 20 főhöz 1 kísérő – SNI-s tanulók esetén a jogszabályi előírásoknak megfelelően. A kísérő oktatók feladatukat a kötött munkaidő neveléssel-oktatással le nem kötött ideje terhére végzik külön díjazás nélkül.

Szalagavató bál:

 1. február 17. (péntek)

Ballagás:

 1. május 5. (péntek) 16.30

Szakmai vizsgák

 • 2022. október írásbeli vizsgarész, írásbeli és- interaktív vizsgatevékenység
 • 2022. október szóbeli és gyakorlati vizsgarész, szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység
 • 2023. február-március szóbeli és gyakorlati vizsgarész, szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység
 • 2023. május írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív vizsgatevékenység
 • 2023. május-június szóbeli és gyakorlati vizsgarész, valamint szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység

Érettségi vizsgák

 • 2022. október-november őszi vizsgák (a Móravárosi kijelölt intézmény)
  • írásbeli 2022. október 14-27.
  • emelt szintű szóbeli vizsgák 2022. november 10-14.
  • középszintű szóbeli vizsgák 2022. november 21-25.
 • 2023. május 5-26. írásbeli vizsgák
 • 2023. június 7-14. szóbeli vizsgák (emelt szint)
 • 2023. június 19-30. szóbeli vizsgák (középszint)

Osztályozó vizsgák, egyéni tanulmányi rend szerint tanulók beszámolói (határozatok alapján)

 • 2022. november 2-11.
 • 2023. január 3-13.
 • 2023. március 1-10.
 • 2023. április 12-24. (végzős diákok)
 • 2023. június 1-9. (nem végzős diákok)

Központi írásbeli felvételi vizsga

 • 2023. január 21. (szombat) 1000 óra (2023-ban mi nem szervezünk a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 17.) kormányrendelet 149.§ (3) bek. alapján)

Köztes vizsgák (gyakorlat)

 • 2023. január és 2023. május (külön kiírás szerint)

Kisérettségi a 11. technikumi évfolyamon

 2023. május (külön kiírás szerint)

 Témahetek, témanapok

 • Magyar Diáksport Napja 2022. szeptember 30.
 • „Pénz7” pénzügyi és vállalkozói témahét 2023. március 6-10.
 • Digitális Témahét 2023. március 27-31.
 • Fenntarthatósági Témahét 2023. április 24-28.
 • október 10. A lelki egészség világnapja
 • december 1. AIDS ellenes világnap
 • február 8. A biztonságos internet napja
 • április 6. az egészség világnapja
 • május 31. Füstmentes világnap

 Országos mérések, értékelések, ellenőrzések, vizsgálatok

 • 2022. szeptember NSZFH kompetenciamérés
 • 2023. március 6. – június 9. kompetenciamérés a 10. évfolyamon valamennyi tanulóra kiterjedően digitális mérőeszközökkel: egyik nap a szövegértési és matematikai eszköztudás fejlődésére vonatkozóan, másik nap a természettudományos kompetenciákra vonatkozóan
 • 2022/2023. tanévben a nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata (NETFIT) 2023. január 9. – május 12. (adatfeltöltés 2023. június 15.)
 • 2023. január 3. – március 31. szakmai ellenőrzés keretében az OH vizsgálja az Nkt. 27.§ (11) bek. mindennapos testnevelés legalább napi egy testnevelés óra keretében történő megszervezését és annak legfeljebb heti két órával történő kiváltásának módjait és dokumentálását.

Értekezletek: az első félév és a tanítási év utolsó napját követő 15 napon belül az iskolának oktatói testületi értekezleten el kell végezni a pedagógiai munka elemzését, értékelését, hatékonyságának vizsgálatát

 • 2022. augusztus 24. alakuló oktatói testületi értekezlet
 • 2022. augusztus 30. tanévnyitó értekezlet
 • 2023. január 30. félévértékelő oktatói testületi értekezlet
 • 2023. június 30. (péntek) tanévzáró értekezlet

Szülői értekezletek:

 • 2022. szeptember-október és 2023. február-március (külön kiírás szerint)

Egy osztályban tanítók értekezletei:

 • 2022. november-december és 2023. március-április (külön kiírás szerint)

Osztályozó értekezletek:

 • 2023. január 6. keresztféléves képzésben tanulók osztályozó értekezlete
 • 2023. április 27. végzős osztályok tanulóinak osztályozó értekezlete
 • 2023. június 14. nem végzős osztályok tanulóinak osztályozó értekezlete

Bizonyítványosztás:

 • Szakmai vizsgázóknak a szakmai vizsga bizonyítványának átvételekor
 • Érettségi vizsgázóknak az érettségi bizonyítvány átvételekor
 • Nem végzősöknek külön kiírás szerint 2023. júniusban

Felvétel a 2023/2024. tanévre (a 22/2022. (VII.29.) BM rendelet 2. sz. mell. alapján)

Tanulmányi területek és felvételi tájékoztató feltöltése az OH honlapjára

2022. október 20.

Rendes felvételi eljárás során a jelentkezési lapok beérkezési határideje a középfokú iskolákba

2023. február 22.

Ideiglenes felvételi jegyzék középiskolai nyilvánosságra hozatala

2023. március 17.

A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában

2023. március 21-23.

Felvétel elbírálásának, végeredmény kialakításának határideje (egyeztetett felvételi jegyzék)

2023. április 21.

A középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

2023. április 28.

Rendkívüli felvételi eljárás

2023. május 8.-augusztus 31.

Beiratkozás a 9. évfolyamra és az első szakképző évfolyamra:

 • 2023. június 21-23.

Iskolai ünnepségek:

 • 2022. október 21. Köztársaság napja, 1956-os forradalom és szabadságharc
 • 2023. március 14. 1848-as forradalom és szabadságharc

Iskolai megemlékezések:

2022. október 6.

Aradi vértanúk emléknapja

(javaslat: osztályfőnöki vagy történelem órán)

2023. február 11.

Költészet napja

2023. február 25.

Kommunista diktatúrák áldozatairól megemlékezés (javaslat: osztályfőnöki vagy történelem órán)

2023. április 16.

Holokauszt áldozatainak emléknapja

(javaslat: osztályfőnöki vagy történelem órán)

2023. május 21.

Szeged napja

2023. június 4.

Nemzeti összetartozás napja (javaslat: osztályfőnöki vagy történelem órán)

 

A 2022/2023 tanév rendje, fontosabb eseményei


Partnereink

 • Oktatási Hivatal Bázisintézménye
 • Örökös ökoiskola
 • Boldog Iskola
 • Európai Parlament Nagykövet Iskolája
 • Erőszakmentes, egészségtudatos iskola
 • Erasmus+
 • Határtalanul
SZC logo

Szegedi Szakképzési Centrum


  • Intézmény logo
  • Szegedi SZC Móravárosi Szakképző Iskola

   6725 Szeged, Kálvária sugárút 84-86.

  • Telefon: +36 62 551 540

   E-mail: info@moravarosi.hu

   OM azonosító: 203052/007


  2023Szegedi SZC Móravárosi Szakképző Iskola